Zaoberáme sa predajom kŕmnych zmesí a premixov pre chovy hospodárskych zvierat.

Sortiment vyrábaných kŕmnych zmesí pokrýva všetky druhy a kategórie hospodárskych zvierat:

 • hydina, brojlery, nosnice, morky, kačice, husi,
 • ošípané, prasiatka, prasnice, prasničky, kanci,
 • hovädzí dobytok, býci, dojnice, jalovice, teľatá,
 • králici, pštrosi, bažanty, ryby.

 

Kŕmne zmesi sú navrhované na základe skúseností z vlastných chovov hydiny, ošípaných a hovädzieho dobytka.

Kŕmne zmesi AFEED MIX sú vyrábané v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi:

 • v maximálnej miere akceptujú požiadavky zákazníka na surovinové zloženie kŕmnych zmesí,
 • vyrábajú kompletné kŕmne zmesi, doplnkové kŕmne zmesi a koncentráty,
 • nepracujú s komponentami živočíšneho pôvodu,
 • sú registrovaní ako výrobcovia medikovaných kŕmnych zmesí – výroba na základe predpisu veterinárneho lekára.

 

Cenník vrecovaných krmív AFEED MIX:

Ceny sú uvedené v € vrátane DPH.

 • Kompletné krmivo pre odchov kurčiat
  • od 1. do 6. týždňa veku
   25kg – 12€
 • Kompletné krmivo na výkrm kačíc finálna
  • od 4. do 7. týždňa veku
   25kg – 12€
 • ČOS – Kompletné krmivo na skorý odstav prasiatok – štartérová
  • od 8 do 15 kg živej hmotnosti
   25kg – 14€
 • A – Start // Ekonomy
  • Kompletné krmivo na skorý odstav prasiatok – štartérová od 5. dňa veku od 8kg živ. hm. 25kg – 20€
   25kg – 14€
 • KKV + AKC
  • Kompletné krmivo pre výkrm králikov
   25kg – 11€
 • KKV bez AKC
  • Kompletné krmivo pre výkrm králikov
   25kg – 11€
 • BK – HYD
  • Bielkovinový koncentrát na výrobu KZ pre hydinu
   25kg – 18€
 • A1 – SY
  • Kompletné krmivo pre ošípané vo výkrme do 35kg živ. hmotn.
   25kg – 9€
 • TKŠ
  • Doplnkové krmivo na odchov a výkrm dobytka
   25kg – 9€
 • MR3
  • Kompl. krmivo pre výkrm moriek rastové 3 od 8. do 12. týždňa veku
   25kg – 14,50€
 • N1SY
  • Kompl. krmivo pre úžitkové nosnice 1.fáza
   25kg – 11€
 • DKA1
  • Doplnkové krmivo pre ošípané vo výkrme do 35kg živ. hmotnosti
   25kg – 20€
 • PRN SY
  • Kompletné krmivo pre prepelice
   25kg – 11€
 • Hu 1 drť
  • Kompletné krmivo na výkrm husí – štartérová
   25kg – 13€
 • DKA 3SY
  • VUL – Koncentrát – Doplnková kŕmna zmes pre ošípané vo výkrme od 35kg živ. hmot.
   25kg – 17€
 • A3 5Y
  • Kompletné krmivo pre dokrm ošípaných
   25kg – 8€
 • BR 3gr.
  • Kompl. krmivo pre výkrm brojlerov finálne od 27. – 30. dňa do porážky
   25kg – 11€
 • BR 2gr.
  • Kompl. krmivo pre výkrm brojlerov rastové od 10. do 32. dňa veku
   25kg – 12€
 • BR1 drť
  • Kompl. krmivo pre výkrm brojlerov štartérové od 1. do 10. dňa veku
   25kg – 13€
 • Soja
  • 30kg – 16,50€
 • N1 gr.
  • Kompl. krmivo pre úžitkové nosnice 1.fáza
   25kg – 11€