Palivové drevo sa väčšinou meria v priestorových metroch.

1m3 = plnometer predstavuje kocku 1m x 1m x 1m

v tejto forme sa drevo nedodáva, pretože naplniť 1m3 drevom bez jedinej medzery je nemožné

Častejšie sa stretávame s mierou priestorový meter rovnaný (prmr) alebo priestorový meter sypaný (prms).

Priestorový meter rovnaný je priestor s rozmermi 1m x 1m x 1m, do ktorého je drevo uložené (poukladané) v kmeňoch alebo v štiepanej forme.

Priestorový meter sypaný je to neurovnaný, voľne drevom nasypaný priestor s rozmermi 1m x 1m x 1m

Sypaný priestorový meter je najvýhodnejšou formou dodávania palivového dreva našim zákazníkom.

Drevo je pritom jednoducho merateľné a lacnejšie.

 m3  1
 prmr  0,60
 prms  0,5